CID 20

Polecany do dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, silnie skażonych pomieszczeń w hodowlach, nasączania mat dezynfekcyjnych, dezynfekcji obuwia, dezynfekcji posadzek w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.

Stosowany do zwalczania chorób zakaźnych takich jak pomór świń, pryszczyca, pomór ptaków itd. Aktywność bójcza przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom osiągana jest już przy niskich stężeniach, nie powodując wytwarzania się oporności mikroorganizmów.

  • higiena komunalna,oczyszczalnie ścieków, pojazdy komunalne,
  • higiena w hodowli zwierząt,
  • higiena w przemyśle spożywczym.
Skład / Substancja czynna
czwartorzędowe sole amoniowe 6.15%, aldehyd glutarowy 5.8%, formaldehyd 8%, glioksal 1.98%, izopropanol 4%
Zastosowanie
antybakteryjne
Postać (forma) produktu
płyn
Opakowanie
1, 5 i 10 L
Załączniki
karta charakterystyki207.97 KB

Jesteś zainteresowany kupnem tego produktu? Świetnie!

Napisz lub zadzwoń do nas:

Wojciech

T600 947 529

Ebiuro@vespaddd.com.pl

Łukasz

T606 723 522

Elukasz@vespaddd.com.pl