Lerasept T 430

Lerasept T 430 jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekującym o silnym działaniu: bakteriobójczym (na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych), wirusobójczym i grzybobójczym. Lerasept T 430 zwalcza między innymi następujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: baktterie Coli, botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszkyego, coroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastlea, grzybice-trychofitozy, ospa świń, otręt, parvo-wirusy, pomór, pryszczyca, salmonellozy, staphylokokoza, wścieklizna, zakażenia parvowirusowe, wirus ptasiej grypy.

Lerasept T 430 wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcje powietrza w budynku.

Lerasept T 430 znajduje szerokie zastosowanie w dezynfekcji w rożnych sektorach rolnictwa, w tym do dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni w: 

 • budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody chlewnej i bydła,
 • lecznicach weterynaryjnych,
 • zakładach ubojowych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • pieczarkarniach itp.
   
Skład / Substancja czynna
9,6% glioksal, 5% aldehyd glutarowy, 3,7% formaldehyd, 8% czwartorzędowe sole amoniowe, 13,6% izopropanol
Numer pozwolenia
MZ3201/07
Zastosowanie
antybakteryjne
Dawkowanie

Preparat wykorzystywany poprzez: zamgławianie termiczne i ULV, opryskiwanie, kąpiele zanurzeniowe, maty i wanny dezynfekujące.

Pożądany efekt uzyskuje się stosując:

 • opryskiwacze: 0,2 - 0,4 L roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni, stężenie 0,5 - 2%,
 • zamgławiacze termiczne: 1 L Leraseptu T 430 rozcieńczyć w 1 - 2 litrach wody, plus 0,1 L nośnika, na 1000 m3 kubatury,
 • zamgławiacze elektryczne  1 L Leraseptu T430 + 5 L wody na każde 1000 m3,
 • brodziki i maty dezynfekcyjne: 2% roztwór Leraseptu T430 uzupełniając regularnie 2-3 razy w tygodniu.
   
Postać (forma) produktu
płyn
Opakowanie
10 L
Producent / Marka
Załączniki
karta charakterystyki244.85 KB pozwolenie2.53 MB

Jesteś zainteresowany kupnem tego produktu? Świetnie!

Napisz lub zadzwoń do nas:

Wojciech

T600 947 529

Ebiuro@vespaddd.com.pl

Łukasz

T606 723 522

Elukasz@vespaddd.com.pl