Produkty | Marker

Lep płaski z feromonem zawartym w kleju na mole spożywcze. Feromon działa wabiąco na samce motyli. Można stosować go w magazynach spożywczych, piekarniach, sklepach itp.

Lep służy do monitoringu i do redukcji populacji owadów latających poprzez ich wyłapywanie wszędzie tam, gdzie problem jest nieunikniony i nie można stosować metod chemicznych.

Lep służy do monitoringu i do redukcji populacji owadów latających poprzez ich wyłapywanie wszędzie tam, gdzie problem jest nieunikniony i nie można stosować metod chemicznych.